Thanh toán

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Máy ép chậm Mutosi MJ-83  × 1 1.990.000
Tạm tính 1.990.000
Tổng 1.990.000
 • Thông tin tài khoản :
  1. Ngân hàng Vietinbank:
  – Tên tài khoản : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHỞI NGUYÊN
  – Số tài khoản: 110002657852
  – Tên chi nhánh : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội
  2. Ngân hàng Techcombank:
  – Tên tài khoản : TRẦN HỮU ĐẠT
  – Số tài khoản : 19028345289669
  – Tên chi nhánh : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Lĩnh Nam